Rusta & matcha via Arbetsförmedlingen är något du som arbetslös kan göra. När det gäller rusta & matcha arbetsförmedlingen, så handlar det just om att det är denna instans som bestämmer om du är berättigad till detta. Det hela handlar om att du ska få rätt hjälp ut i arbetslivet eller rätt hjälp inom studier. Om Arbetsförmedlingen sagt att du kan få tillgång till detta, så kan du själv bestämma vem som ska hjälpa dig. Du kan då välja Aventus, som finns i Stockholm, Göteborg och Örebro.

Anledningar till att välja Aventus som din leverantör av Rusta & Matcha:

  • De kan din arbetsmarknad
  • De ger dig ett personligt och professionellt stöd
  • De anpassar sitt stöd efter dig och dina behov
  • De är bra på att se och skapa nya möjligheter
  • De hjälper dig nå din fulla potential

Arbetsförmedlingen kan låta dig gå rusta & matcha

Rusta & matcha via Arbetsförmedlingen går till som så att du måste vara inskriven i Arbetsförmedling samt att de måste godkänna att du får gå den. Det kan vara bra att ta den chansen om du varit arbetslös en längre tid. Du kan då få en bra coach som vägleder dig på ett bra sätt. Det ut i arbetslivet eller in i studier.

Rusta och Matcha är en bra tjänst där du får du bra verktyg, bra kunskaper och rätt sorts hjälp. Du kan bland annat få hjälp med att kartlägga vad det är du vill göra och vad det är du kan göra. Så det kan vara bra att fundera redan nu om det är ett jobb du vill ha eller om du vill börja plugga.